คุณภาพมาก่อน

คุณภาพมาก่อน เราเชือว่าสินค้าที่ดีไม่ใช่แค่สินค้าที่เรียบร้อย แต่เป็นสินค้าที่ตอบความต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ตรงเวลาเสมอ

เราเชื่อว่าการตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน เรามีสถิติส่งสินค้าตรงเวลากว่า 98%

ไม่มีขั้นต่ำ

เราเชื่อว่าจำนวนไม่สำคัญเท่าคุณภาพ เรารับผลิตทุกจำวน แม้ว่าจะเป็นแค่กล่องหนึ่งลัง

สินค้า

ตัวอย่างกล่องด้านล่างคือรูปแบบพื้นฐานของเรา โดยท่านสามารถโทรติดต่อ

หรืออีเมลมาแจ้งแบบทีสนใจ หรือสอบถามรูปแบบอื่นๆที่ต้องการได้

 

 

product01 product02 product03 product04 product05 product06 product07 product08 product09 product10 product11 product12 product13 product14 product15 product16 product17

 

บทความ

ท าไมต้อง

VSJ Box

  กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นเร่ืองง่าย โทรเลย!

โทรสอบถามหรือสั่งสนิค้าได้ที่ 02-294-5717 /089-671-0808 หรืออีเมลvijbox@gmail.com