แม้ว่าเราจะรู้ว่าขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นดูมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการผลิต แต่ถ้าจะมองย้อนให้ลึกลงไปอีกถึงการเลือกกระดาษที่จะนำมาใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จะต้องให้ลึกและมองให้ขาดถึงการเลือกกระดาษที่จะนำมาใช้เพราะถ้าหากว่าไม่ทำการวิเคราะห์ให้ดีอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ และจะส่งผลไปไกลเลยทีเดียว ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการถูกต่อว่าจากผู้ใช้งานแต่จะถูกมองถึงความไม่เป็นมืออาชีพของผู้ผลิตและอาจถูกยกเลิกการใช้ไปในที่สุดได้เลยทีเดียว นอกจากนี้หากปัญหานี้แผ่กระจายไปในหลายๆ พื้นที่ก็อาจจะส่งผลที่ใหญ่หลวงต่อการประกอบธุรกิจก็เป็นได้ หากจะมองถึงปัจจัยในการเลือกกระดาษที่จะนำมาใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแล้วก็จะมองเป็นภาพกว้างออกได้เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยการเลือกกล่องกระดาษลูกฟูก

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.pantip.com/

  1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดมิติของกล่อง – ในการที่จะเลือกกระดาษเพื่อนำมาผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นสิ่งแรกที่ต้องมองให้ออกคือเรื่องของการที่นำมากระดาษมาผ่านกระบวนการทำกระดาษลูกฟูกแล้วจะสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกได้หรือไม่ ด้วยความที่คุณภาพของกระดาษแต่ละชนิดมีไม่เท่ากันและหากคุณภาพของกระดาษที่นำมาใช้ไม่มีคุณภาพมากพอ หลังจากที่ผลิตออกมาเป็นกระดาษลูกฟูกเรียบร้อยแล้วและจะนำมาขึ้นรูปเพื่อทำเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก การสร้างมิติของกล่องโดยการทำกระดาษให้อยู่ในลักษณะทรงสี่เหลี่ยมที่มีความกว้าง ความยาว ความสูง จะไม่ได้รูปตามที่ต้องการและจะส่งผลต่อการประกอบเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก
  2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกล่อง – ในด้านของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก็คือ การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกจะต้องถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ตรงประเภทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถแบ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ออกเป็นข้อย่อยๆ ได้อีกดังนี้

2.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงและลักษณะที่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไปที่สามารถใช้กล่องลูกฟูกในการบรรจุได้การออกแบบลักษณะกล่องจึงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนัก กระดาษที่นำมาใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกจึงหากได้ไม่ยาก

2.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงและลักษณะไม่แน่นอน จะให้พูดง่ายๆ ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว เป็นผง หรือเป็นเม็ด กล่องกระดาษลูกฟูกที่จะนำมาใช้ในการบรรจุจึงต้องมีความต้านทานในการทนแรงดันทะลุภายในกล่องได้ดีจึงจะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2.3 น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยการบรรจุ แน่นอนว่าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเพราะผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีลักษณะและน้ำหนักที่ต่างกัน อย่างเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีขนาดปานกลางแต่น้ำหนักเบา ขณะที่นมผงมีขนาดเล็กแต่มีน้ำหนักมากในการบรรจุ การเลือกกระดาษเพื่อทำกล่องกระดาษลูกฟูกจึงต้องมีการคำนวณการใช้งานให้ดีที่สุด

ปัจจัยในการเลือกกระดาษสำหรับทำกล่องกระดาษลูกฟูก

Leave a Reply