ขึ้นชื่อว่าของใช้แล้วแน่นอนว่าย่อมมีคุณภาพและมาตรฐานที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป สินค้าทุกชนิดบนโลกใบนี้ย่อมมีการผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานในหลายๆ ปัจจัย ซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าสินค้าชนิดนั้นจะมีความสำคัญกับผู้ใช้งานอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่ต้องผลิตสินค้าเหล่านั้น เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการ กล่องกระดาษลูกฟูก็เช่นเดียวกัน เป็นสินค้าที่มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปมากมายหลายชนิด หลายรูปแบบ บางคนอาจจะคิดว่ากล่องกระดาษลูกฟูกก็เหมือนๆ กัน ต่างกันเพียงแค่ลักษณะภายนอกที่นำมาใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีเรื่องของโครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกที่เป็นอีก 1 ปัจจัยในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเช่นกัน ลองมาดูกันว่าโครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกแต่ละชนิดเป็นอย่างไรกันบ้าง

โครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.ebay.com/

  1. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบ 1 ชั้น (Single Wall) – กล่องกระดาษลูกฟูกลักษณะนี้จะเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีลักษณะบางที่สุดโดยจะประกอบไปด้วยกระดาษลูกฟูกจำนวน 3 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่อง 2 ด้านหรือที่เห็นเป็นกระดาษเรียบ และลอนลูกฟูก 1 แถว ซึ่งลอนลูกฟูกนี้จะอยู่ระหว่างกระดาษทำผิวกล่องทั้ง 2 ด้าน
  2. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบ 2 ชั้น (Double Wall) – เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความหนาอยู่ในระดับปานกลางโดยจะประกอบไปด้วยกระดาษรวมกันทั้งหมดจำนวน 5 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่องหรือกระดาษเรียบจำนวน 3 แผ่น และจะมีลอนลูกฟูกจำนวน 2 แถว คั่นระหว่างกระดาษทำผิวกล่องแต่ละแผ่นนั่นเอง
  3. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบ 3 ชั้น (Triple Wall) – เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความหนาและความทนทานมากที่สุดโดยจะประกอบไปด้วยกระดาษรวมกันทั้งหมดจำนวนถึง 7 ชั้น ด้วยกัน ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่องจำนวน 4 แผ่น และมีลอนลูกฟูกจำนวน 3 แถว โดยลอนลูกฟูกจะถูกวางคั่นอยู่กับกระดาษทำผิวกล่องแต่ละแผ่นนั่นเอง

            จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเพียงกล่องกระดาษลูกฟูกแต่ความสำคัญในการผลิตรวมถึงโครงสร้างในการจัดทำนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ ในขณะเดียวกันแม้ว่าความแข็งแรงและความทนทานของกล่องกระดาษลูกฟูกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยโครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของชนิดกระดาษที่นำมาผลิตรวมถึงแบบของกล่องก็มีส่วนในเรื่องนี้เช่นกัน การนำกล่องกระดาษลูกฟูกไปใช้งานก็ถือเป็นอีกปัจจัยในเรื่องของความแข็งแรงเช่นกัน แน่นอนว่ากล่องกระดาษลูกฟูกที่มีจำนวนชั้นมากกว่าย่อมรรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีกว่ากล่องกระดาษลูกฟูกที่มีจำนวนชั้นน้อย แต่ในทางกลับกันเรื่องของราคากล่องกระดาษลูกฟูกที่มีจำนวนชั้นน้อยก็จะมีราคาถูกกว่า จึงแสดงให้เห็นว่าหากต้องการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกแบบไหนก็ควรจะนึกถึงสภาพการใช้จริงและเรื่องของต้นทุกเป็นหลักด้วย

โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก