ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 02 294-5717

โทรสาร: 02 284-0831

สายด่วน: 081-815-5026 (คุณวีรสิทธิ์) หรือ 089-671-0808 (คุณสุรภี)

อีเมล: info@www.vsjbox.com

เวลาทำการ: จันทร์–เสาร์ เวลา 09.00–16.00

บริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือของ บริษัทแสงไทยการพิมพ์จำกัด ที่ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษทุกประเภท และในทุกระบบอุตสาหกรรมการพิมพ์ มาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 30 ปี โดยได้ให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษให้กับลูกค้าและบริษัทต่างๆในทุกระดับชั้น ทั้งบริษัทชั้นนำของประเทศ บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กโดยทั่วไป รวมถึงได้ให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษคุณภาพสูงแก่ลูกค้าจากต่างประเทศจำนวนหลายราย และเนื่องจากบริษัทแสงไทยการพิมพ์จำกัดได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตและการขนส่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นจำนวนมากในขณะนั้น ทำให้บริษัทแสงไทยการพิมพ์จำกัดไม่สามารถให้บริการได้ไม่ทั่วถึง จึงได้ถือกำเนิดบริษัทเวเอสเจบ๊อกซจำกัดขึ้นมาเพื่อช่วยในการผลิตและตอบสนองต่อความต้องการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกของลูกค้าและบริษัทต่างๆ ในขณะนั้น แต่ต่อมาบริษัทได้เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี ทั้งด้านกำลังการผลิต ด้านกำลังคน และด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้บริษัทได้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และให้บริการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมา

vsj-box (8) vsj-box (7) vsj-box (6) vsj-box (6) vsj-box (5) vsj-box (5) vsj-box (4) vsj-box (4) vsj-box (3) vsj-box (3) vsj-box (2) vsj-box (2) vsj-box (1) vsj-box (1)

 

vsjbox

ปัจจุบันบริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด ได้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง ให้แก่ลูกค้าและบริษัทจำนวนมากในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดเล็ก หรือแม้กระทั่งลูกค้ารายย่อยทั่วๆ ไป ทางบริษัทเวเอสเจบ๊อกซจำกัดก็ให้ความใส่ใจในการดูแลและบริการอย่างเต็มความสามารถตลอดมา โดยบริษัทได้เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นที่ตั้ง รวมทั้งให้ความใส่ใจในความพึงพอใจของลูกค้ามากเป็นพิเศษ อีกทั้งทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถเสมอมา และด้วยสินค้าคุณภาพดี บริการที่เป็นเลิศ และมีราคาที่เป็นธรรมอย่างสมเหตุสมผลนี่เอง ส่งผลให้บริษัทเวเอสเจบ๊อกซจำกัด ได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการให้บริการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเสมอมา