บริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด มีความมุ่งมั่น และความทะเยอทะยานที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปีในธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และด้วยการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา ทำให้บริษัทสามารถก้าวผ่านทุกปัญหา และอุปสรรคมาได้มากมายนานัปการ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทสามารถเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง แต่การที่บริษัทจะสามารถจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้นั้น บริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด ได้เล็งเห็นว่าต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมากเป็นพิเศษ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนั้นก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถไปถึงจุดหมาย และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และเห็นว่าพนักงานทุกคนของบริษัทนั้นเปรียบเสมือนเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวของเราตลอดมา จึงให้ความใส่ใจดูแล และให้ความเคารพด้วยความจริงใจเรื่อยมา จนได้กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด ที่ซึ่งพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นระดับตำแหน่งผู้บริหาร หรือทำงานเป็นแม่บ้านก็เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องของกันและกันเสมอมา นอกจากนี้ทางบริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด ยังได้จัดสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย และเอื้ออำนวยต่อการทำงานสำหรับพนักงานในทุกๆ ตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และเต็มความสามารถ

ตำแหน่งงาน

ทางบริษัทวีเอสเจบ๊อกซจำกัด มีความเชื่ออย่างยิ่งว่าการที่บริษัทของเราจะสามารถประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคน ที่จะทำงานขับเคลื่อนบริษัทของเราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ทางบริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วยดีเสมอมา และทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านผู้ที่กำลังให้สนใจในตำแหน่งงานของเรา และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่าน เพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานชาย และพนักงานหญิง จำนวนมาก

วิธีการสมัคร

  • ติดต่อทางโทรศัพท์ 02 294-5717 หรือทางอีเมล์ vsj_box@hotmail.com